ایجاد شکایت / انتقاد / پیشنهاد

در صورت دارا نبودن نام کاربری در سامانه مدیریت کتابخانه ها (سامان) میتوانید بدون نیاز به ثبت نام شکایت/انتقاد و پیشنهاد خود را ثبت نمایید
بازگشت